Imam Ridha(A) sade: ”Endast den som har tålamod (sabr) kan uppnå träldomens nivå.” [Wasael al-Shia, vol. 11, s. 215]