Imam Ali(A) sade: ”Undvik att synda i dolda och ensliga ställen där vittnet för förbrytelsen är själva Bedömaren.” [Nahj ol-Balagha, predikan 316]