Imam Baqir(A) sade: "Undvik lathet och missnöje. Dessa två är nycklarna till varje synd." [Bihar al-Anwar, vol. 78, s. 175]