Profeten(S) sade: ”Två saker som blir mest prövade hos folk är deras hälsa och fritid.” [Bihar al-Anwar, vol. 77, s. 140]