Profeten(S) sade: ”Två egenskaper kan inte finnas hos en troende (mo’min); den ena är snålheten och den andra är surheten.” [Al-Bihar, vol. 77, s. 173]