Profeten(S) sade: "Två böneenheter mitt i natten är mer älskad av mig än hela världen och allt annat världen innehåller." [Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 148]