Trygghet från din ondska

Profeten(S) sade: ”Hur kan du vara troende (mo’men) när folket inte känner trygghet från din ondska.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 38]