Tron stabiliseras av fyra pelare

Imam Ali(A) sade: ”Tron stabiliseras av fyra pelare: tålamod (sabr), övertygelse, rättvisa (adl) samt heligt krig i Guds väg (jihad).” [Jame al-hekam, s. 42]