Profeten(S) sade: ”Tron (iman) kan inte uppnås i den överlägsna nivån förutom genom undvikandet av synder.” [Ellal al-sharaye, vol. 1, s. 237]