Den Heliga Profeten(S) sade: "Träna dina barn för tre saker: kärlek till er Profet, kärlek till hans avkomma, dvs. Ahl al-Bait, och recitering av Koranen (Koranläsning)." [Al-Jami' al-Saghir, vol. 1, s. 14]