Tolv Ställföreträdare (Khalifa)

Jabir bin Samura sade: Jag hörde profeten(S) säga: "Det kommer att finnas tolv ställföreträdare (khalifa)." Han sade sedan en mening till som jag inte hörde. Min far sade [att profeten lade till]: "Samtliga kommer att härstamma från Quraysh." [Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, vol. 4, hadith nr 165. Sahih al-Bukhari, engelska upplagan, Judgements, vol. 9, s. 89, hadith nr 329]