Tolkningen av versen (9:19)

Jaber ibn Abdellah al-Ansari rapporterar från Imam Baqir(A) i tolkningen av versen ”håll samman med dem som älskar sanningen”(9:119) där Imamen(A) sade: Detta betyder ”Mohammad(S) och hans hushåll(A)”. [Noor oth-Thaqalayn, vol. 2, s. 280 hadith 292-292]