Imam Ali(A) sade: ”Tillbedjans stabilitet baseras på en ärlig avsikt (niyyah).” [Fehrest Qorar, s. 91-92]