Imam Sadiq(A) sade: ”Gott uppförande gentemot dina grannar, är ett tecken på din tro (iman) och islam.” [Khesal al-Saduq, vol. 1, s. 80]