Skip to main content Skip to search

Tawhid

TAWHID (TROSBEKÄNNELSEN)

På osäker mark

Profeten(S) sade: ”Dyrkan av en person vars levebröd anförskaffats genom olagliga medel, kan liknas vid en byggnad uppförd på sand.” [Bihar al-Anwar, vol. 84, s. 258]

Åminnelse av Gud

Imam Ali(A) sade: ”Glöm inte bort åminnelsen (thikr) av Gud, den allsmäktige, för det lyser upp hjärtan.” [Qurrar al-hekam, s. 479]

Reflektionens värde

Imam Hossein(A) sade: "En timmes reflektion är bättre än ett års dyrkan." [Bihar al-Anwar, vol. 68, s. 327)

En troendes kärleksfulla blick

Imam Sajjad(A) sade: ”En troendes kärleksfulla blick till sin troende broders ansikte är i sig dyrkan (ebadah) och träldom (’obudiah).” [Tohaf al-oqol, s. 278]

Dyrkan (ebadah) består av 70 delar

Imam Baqir(A) sade: ”Dyrkan (ebadah) består av 70 delar. Den allra bästa delen av dem är att tjäna sitt levebröd på ett tillåtet sätt (halal rezq).” [Al-Kafi, vol. 5, s. 78]

Min Herre, jag dyrkade Dig inte av rädsla

De troendes Mästare (Amir al- mo'menin) Imam Ali(A) sade: ”Min Herre, jag dyrkade Dig inte av rädsla för Din bestraffning och inte heller av önskan efter Din belöning (ajr) utan jag fann dig värdig dyrkan så jag dyrkade dig.” [Bihar…

Jag såg Guds profet falla ner

Abu Sa’id al-Khudri berättade: Jag såg Guds profet falla ner med pannan (göra sajdah) på lera och vatten (torbah) och jag såg lermärket på hans panna. [Al-Bukhari, Sahih (Engelsk översättning), kap. 1, vol. 12, s. 798; kap. 3, vol. 33,…

Att titta på tre saker

Profeten(S) sade: "Att titta på tre saker räknas som dyrkan (ebadah); Föräldrarnas ansikten, havet samt den Heliga Koranen.” [Bihar al-Anwar, vol. 10, s. 368]

Den bästa av alla människor

Profeten(S) sade: "Den bästa av alla människor är den som älskar dyrkan (ebadah) och dyrkar med kärlek." [Bihar al-Anwar, vol. 67, s. 253, hadith 10]

Det finns 70 grenar av dyrkan

Den Helige Profeten(S) sade: "Det finns 70 grenar av dyrkan (ebadah). Den bästa av dem är att tjäna sitt levebröd (rezq) på ett tillåtet (halal) sätt." [Al-Targhib wa al-Tarhib, vol. 6, s. 324]

Att uppnå höjdpunkten

Imam Ali(A) sade: "Den som strävar efter att uppnå höjdpunkten (al-kamal) måste besegra sina ondskefulla begär (al-hawa al-nafs)." [Qurrar al-hekam, s. 428]

Den bästa dyrkan

Imam Ali(A) sade: ”Den bästa dyrkan (ebadah) är att undvika vägen till synd (tark al-ma’asi).” [Mosta’se-lol-wasael, vol. 2, s. 302]

  • 1
  • 2

”En dold skatt”

Allah(SWT) sade: ”Jag var en dold skatt och ville bli känd. Därför skapade Jag alla varelser.” [Bihar al-Anwar, vol. 84, s. 199]

”Jag är sanningen(haqq)”

Allah(SWT) sade: "Min tjänare ('abd)! Jag är sanningen(haqq) och Jag älskar dig, så vid Min rättighet(haqq), älska Mig." [Irshad al-qolub, s. 171]

”Älska Mig du också”

Allah(SWT) sade: "O människa! Jag älskar dig, älska Mig du också." [Mawaiz al-adidah, s. 419]

Vad är ”Hadith al-Qudsi”?

De hadither som kallas för "Hadith al-Qudsi" är hadither vars innebörd förmedlats av Gud till Profeten(S) i dröm eller ingivelse och ej via uppenbarelse av ängeln Gabriel(A). Alltså är Hadith al-Qudsi till innebörd inspirerad av Gud och återgiven i Profetens…

Föräldrars straff förminskas

Imam Sadiq(A) sade: ”Synen hos den som läser ur koranen förstärks och straffet för dennes föräldrar förminskas även om de är hedniska (koffar).” [Al-Kafi vol. 2, s. 449]

En djup och oändlig betydelse

Imam Hossein(A) sade: ”Koranen har en förundrande och fin strukturkänslighet samt en djup och oändlig betydelse (baten).” [Jame al-Akhbar, s. 467]

Belys era hem

Profeten(S) sade: ”Belys era hem med ljuset av koranläsning.” [Wasael al-Shia, vol.4, s. 850]

All värk och sjukdom

Profeten(S) sade: ”Koranen är som ett botemedel (shifaa) till all värk och sjukdom.” [Mava’ez adadiyeh, s. 16]

De högsta tillbedjarna

Profeten(S) sade: ”Att läsa Koranen är den bästa av dyrkan (ebadah).” [Wasael al-Shia, vol. 2, s. 843]

Hjärtats glädje

Imam Ali(A) sade: “Lär er Koranen bra. Koranen är hjärtats glädje och den bäste av visdomsord (ahsan al-aqwal).” [Nahj ol-Balagha, tal 109]

En reflektion

Imam Ali(A) sade: ”Att läsa Koranen utan reflektion av innebörden, inbringar ingen vinst.” [Ma’ani al-Akhbar, s. 67]

Den arabiska Koranen

Profeten(S) sade: ”Lär er Koranen på det arabiska språket.” [Ma’ani al-Akhbar, s. 98]

De ynkligaste av hem

Profeten(S) sade: ”Det ynkligaste av hem, är de där verser ur Koranen inte kan påvisas.” [Mostadrak, vol. 1, s. 294]

När en ung troende

Imam Sadiq(A) sade: ”När en ung troende (mo’men) läser Koranen; blandas dess ord med dennes kött och blod.” [Wasael al-Shia, vol. 2, s.140]

Tillägger något från sig själv

Profeten(S) sade: ”Guds förbannelse (La’anatal lah) över den som tillägger något från sig själv i Guds bok.” [Al-Shahab fi al-Hekam wa al-Adab, s. 41]

De som läser Koranen

Imam Sadiq(A) sade: ”Det finns människor som läser Koranen, men under tiden de gör detta förbannar Koranen dem; eftersom deras handlande inte motsvarar vad de läser.” [Jame al-Akhbar, s. 56]

  • 1
  • 2

Sann kännedom

 I en tradition från Imam Baqir(A) eller Imam Sadiq(A) så sägs det: ”En person kan inte vara troende förrän han har kännedom om Gud, kännedom om den Heliga Profeten(S) och de Heliga Imamerna(A); kännedom om sin tids Imam, att vända…

Kampen om hjärtat

Imam Sadiq(A) sade: ”Hjärtat besitter två öron (atrium, inom medicin); trons anda uppmanar honom sakta mot goda handlingar, medan Satan sakta uppmanar honom mot onda handlingar. Därför, den som än blir vinnaren i denna kamp tar över hjärtats kontroll.” [Bihar…

Allah(SWT) skapade oss för att dyrka honom

Imam Hossein(A) sade: "Sannerligen skapade inte Allah(SWT), den Exalterade, människan för annat än att erkänna Honom och dyrka Honom som en (konsekvens av) att känna Honom; och när de dyrkar Honom så kommer de, på grund av denna dyrkan, inte…

Att komma närmare Gud

Imam Kadhim(A) sade: ”De bästa bland saker, efter lärdom och kunskap, som kan få Guds tjänare att komma närmare sin Herre är bönen, att behandla sina föräldrar väl och att avstå från avund (hasad), självbeundran (ujb) och stolthet (takabor).” [Tohaf…

Allah(SWT) kräver bara två drag av de troende

Imam Baqir(A) sade: "Allah(SWT), den Exalterade, förväntar sig inte mer än två drag hos människorna: att de vittnar om Hans välsignelser för att Han skall öka Sina belöningar för dem och att de vittnar om deras onda handlingar så att…

”Våra sanna efterföljare är de som ständigt åminns Gud”

Imam Sadiq(A) sade: "Våra sanna efterföljare är de som ständigt åminns Gud när de är ensamma. (Det vill säga, de undviker att begå synder i ensamhet där den enda barriären mot att begå synderna är att åminnelsen av Gud). [Bihar…

Hjärtat är Guds helgedom

Imam Sadiq(A) sade: "Hjärtat är Guds helgedom, så placera inget annat där än Gud. (Hjärtats helgade plats tillhör endast Honom. Så håll kärleken till denna värld borta från det)." [Bihar al-Anwar, vol 70, sid 25]

Välsignad är den som hänger sig åt Gud

Imam Ali(A) sade: "Välsignad är den som ärligt hänger helheten av sina handlingar, kunskap, kärlek, hat, mottagande, uppgivande, tal, tystnad och uttalande absolut till Gud." [Bihar al-Anwar, vol 77, sid 289]

”Ha Skaparens storhet i tankarna”

Imam Ali(A) sade: "Ha Skaparens Storhet i tankarna och det kommer få dig att inse skapelsens obetydlighet i dina ögon."[Nahj ol-Balagha, Uttalande 129]

Ingen ummah efter er

Den heliga Profeten(S) sade: "O människor! Sannerligen finns det ingen profet efter mig, inte heller någon ummah efter er (muslimer). Så ta hand om er dyrkan av Herren, genomför era fem ritualböner, fasta under den utsedda månaden (Ramadan), genomför pilgrimsfärden…

Konsekvensen av att ljuga

Imam Ali(A) sade: ”En muslim kan aldrig känna sötman av tron (iman), så länge denne ljuger. Detta avser både lögner som är på skämt och på allvar.” [Tohaf al-oqol, s. 217]

Tro och Islam

Imam Baqir(A) sade: ”Tro (iman) innefattar erkännande med handling, medan islam endast är erkännande.” [Tohaf al-oqol, s. 307]