Tar bort sorg och ökar ögonens glans

Imam Sadiq(A) sade: "Nattbönen gör ansiktet väldigt vackert, leder till rättfärdighet och (bönens genomförande) ökar uppehället, betalar skulder, tar bort sorg och ökar ögonens glans." [Bihar al-Anwar, vol. 87, s. 153]