Profeten(S) sade: ”Ta på dig åtminstone en ring även om den är utav järn.” [Nahj ul-Fasaha, s. 92]