Imam Hassan(A) sade: ”Tålamod (sabr) innebär att behärska vreden (qathab) och ha avhållsamhet (taqwa).” [Al-Bihar vol.78, s.114]