Imam Ali(A) sade: “Den som döljer sin sjukdom för läkaren, sviker sig själv.” [Qurrar al-hekam, sid. 633]