Tawhid (trosbekännelsen)

Adl (Gudomlig rättvisa)

Nobowwah (Profetskap)

Islamiskt ledarskap

Domedagen

Religionens lärosatser

Hälsa

Etik & moral

Lärdom & kunskap