Imam Ali(A) sade: ”Styrandets instrument är tålamodet (sabr) och uthålligheten.” [Nahj ol-Balagha, predika 167]