Imam Ali(A) sade: ”Den allra största och viktigaste gudomliga plikten, är att vara god mot sina föräldrar.” [Mizan al-hekma, vol. 10, s. 709]