Imam Ali(A) sade: ”Den bästa och största kampen är striden mellan människan och hennes trotsiga lust (al-hawa).” [Qurrar al-hekam, s. 220]