Större i himlarna än på jorden

Profeten Mohammad(S) sade: ”Sannerligen är Hossein ibn Ali större i himlarna än på jorden. Det står skrivet på högra sidan av Guds tron [att han är] ”det vägledande ljuset och livbåten.” [Bihar al-Anwar, vol. 36, s. 205; Ilam al-Wara, s. 400; Aiyon al-akhbar, al-Riaa, vol. 1, s. 59]