Profeten(S) sade: ”Ali(A) är från mig och jag från honom. Efter mig är Ali(A) den islamiska vårdnadshavaren och ställföreträdaren för varje troende muslim.” [Al-Ghadir, vol. 3, s. 215-216]