Profeten(S) sade: ”Ali(A) är med rättvisan (adl) och rättvisan är med Ali(A). Efter mig är han imamen och ställföreträdaren.” [Qayat al-Maram, s. 541]