Imam Jafar Sadiq(A) sade: ”Sömn är kroppens välstånd, prat är själens (rooh) välstånd, och tystnad är intellektets och förnuftets välstånd.” [Amaali Saduq, s. 264]