Imam Sadiq(A) sade: ”Troende (mo’men) är den som inte lyder sin sexuella lust och inte blir vanärad av frosseriet.” [Tohaf al-oqol, s. 507]

sin sexuella lust och inte blir vanärad av frosseriet.” (Tohaf al-oqul sid. 507)