Profeten(S) sade: ”Välj en fru för dig själv, annars är du en av Satans bröder.” [Mostadrak, vol. 2, s. 531]