Profeten(S) sade: ”Satan gläds av era synder, hur små de än är.” [Safinat ul-Bihar, vol.1, s. 479]