Sanningen är med Ali(A)

Den heliga Profeten(S) sade: ”Var ni än vill urskilja rätt (haqq) från fel (batel), titta vilken linje som är Ali ibn Abi Talibs(A) linje; Ali(A) är med sanningen och sanningen är med Ali(A).” [Al-Ghadir, vol. 1, s. 176-179]