Jabir ibn Samura berättar att Profeten(S) sade: ”Religionen kommer att fortsätta att etableras tills tolv khalifer styr över er, samtliga kommer att härstamma från Quraysh.” [Sunan av Abu Dawud, The Promised Deliverer, bok 36, nummer 4266]