Imam Hassan(A) sade: ”Fattighet är egentligen detsamma som girighet, lösaktighet (altama’) och mycket förtvivlan (shidattul qonut). ” [Ma’ani al-Akhbar, s. 401]