Samlingsbönen

Imam Baqir(A) sade: "Den person som överger samlingsbönen (salat al-jama’ah) utan att ha en giltig orsak utan endast på grund av ovillighet, och för att undvika samling med muslimerna, kommer inga böner för den personen att tas i beaktning." [Bihar al-Anwar, vol. 88, s. 119]