Imam Sadiq(A) har återberättat att de troendes Mästare, Imam Ali(A) sade: ”Den bästa tillbedjan är renhet.” [Osol al-Kafi, vol. 3, s.125]