Imam Baqir(A) sade: ”Religionens system och grund (netham ul-din) är vänlighet och vänskap gentemot oss, Ahl al-Bait.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 183]