Skip to main content Skip to search

Religionens lärosatser

RELIGIONENS LÄROSATSER

Hjärtats ljus

Profeten(S) sade: ”Bönen är (i själva verket) ett ljus i den bedjandes hjärta. Således, kan den som så önskar, illuminera sitt hjärta (med hjälp av bönen).” [Kanz al-Ummal, vol. 7, hadith 18973]

Bönen släcker elden

Den Heliga Profeten(S) sade: ”Vid (den bestämda) tidpunkten för varje bön, hör jag en kallelse som säger: ”O barn av Adam(A)! Fortsätt med bönerna för att släcka den eld ni har tänt mot er själva (genom att begå synder). [Mostadrak…

10 saker som leder till paradiset

Imam Baqir(A) sade: ”Det finns 10 saker som leder en person till Paradiset om denne har med sig dessa vid mötet med Gud: 1. Vittna om att det inte finns någon gudom vid sidan av Allah(SWT).2. Och att Mohammad(S) är…

Förböner är inte för de som försummar bönen

Vid slutet av sitt liv kallade Imam Sadiq(A) på sina anhöriga och kompanjoner och sade följande till dem: ”Sannerligen når aldrig våra förböner den som tar lätt på bönen.” [Bihar al-Anwar, vol. 82, s. 236]

Din sista bön

Den Heliga Profeten(S) sade: "Be varje bön som om det vore din sista bön." [Bihar al-Anwar, vol. 69, s. 408]

”Försumma inte dina böner”

Den Heliga Profeten(S) sade: "Försumma inte dina böner, för sannerligen kommer den som försummar dem att återuppväckas tillsammans med Krösus (Qarun) och Haman så att Allah(SWT), med det största sannolikhet, kommer att placera denne i Helvetet med hycklarna." [Bihar al-Anwar,…

Vikten av en obligatorisk bön

Den Heliga Profeten(S) sade: ”För Gud motsvarar en obligatorisk bön 1000 hajj och 1000 Umrah (frivillig vallfärd till Kaba) – riktigt utförda och accepterade.” [Bihar al-Anwar, vol. 99, s.14]

Tvagning renar människan från synder

Imam Sadiq(A) sade: "Om det finns en rinnande vattenkälla i huset bland någon av er, ur vilken denne brukar tvätta sig själv i, fem gånger per dag, kommer det finnas något orent på dennes kropp? Sannerligen är likheten med bönen…

”Den som tar lätt på bönen är inte av mig”

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som tar lätt på bönen är inte av mig. Nej, vid Gud, en sådan person kommer inte att nå överflödets källa (kawthar)." [Man la yahduruhul faqih, vol 1, s. 206]

Om Guds tillbedjare visste

Imam Ali(A) sade: ”Om Guds tillbedjare (’abd ulllah) visste vilken barmhärtighet (rahmah) som innefattar dem, skulle de aldrig resa sig upp från sitt nedfallande (sojud).”  [Qurrar al-hekam, s. 205]

Vår medling inkluderar

Imam Sadiq(A) som sade: ”Vår medling (shifa’a) inkluderar inte dem som bagatelliserar bönen.” [Wasael al-Shia, vol. 3, s. 17]

Om förbindelsen mellan Dua acceptans

Imam Ali(A) sade: Om förbindelsen mellan Dua acceptans och att sända välsignelser (salawat): ”När du har en önskan, börja din åkallan (dua) med att sända en välsignelse (salawat) över Mohammad(S) och hans dynasti (Ahl al-Bait) och säg sedan vad du…

Den storslagna månaden

Profeten(S) sade: Sannerligen är månaden Ramadan en storslagen månad. I den multiplicerar Allah(SWT) de goda gärningarna, i den raderar Allah(SWT) de onda gärningarna, och i den upphöjer Allah(SWT) rangerna. [Wasael al-Shia, vol. 10, s. 312]

Den utvalda månaden

Profeten(S) sade: Säkerligen har Allah(SWT) valt ut (och upphöjt) månaderna Rajab, Sha’ban och månaden Ramadan över andra månader. [Bihar al-Anwar, vol. 27, s. 53]

Guds månad

Profeten(S) sade: Sha’ban är min månad medan månaden Ramadan är Allah(SWT), den Exalterades månad, en vårtid för de fattiga. [Bihar al-Anwar, vol. 97, s. 68]

En belöning utan dess like

Profeten(S) tillfrågades: ‘O Allahs(SWT) Profet(S)! Vilken av dessa två månader besitter större belöning, Rajab eller månaden Ramadan?’ Profeten(S) svarade: Inget kan jämföras med månaden Ramadan när det gäller belöning. [Bihar al-Anwar, vol. 97, s. 49]

En av Guds namn

Imam Sadiq(A) har sagt: Säg inte ‘Detta är Ramadan’, eller ‘Ramadan har avlägsnat sig’ eller att ‘Ramadan har anlänt’, ty Ramadan är ett av Allahs(SWT) namn, den Mäktige och Glorifierade, som varken anländer eller avlägsnar sig. Sannerligen anländer och avlägsnar…

Varför namnet Ramadan?

Profeten(S) sade: Sannerligen har månaden Ramadan erhållit sitt namn på grund av dess förmåga att förbränna synderna. [Kanz al-Ummal, Hadith: 23688]

Fasta innebär tålamod och uthållighet

Imam Kadhim(A) sade: "Fasta innebär tålamod och uthållighet. Varje gång människan drabbas av problem och svårigheter skall hon utan tvekan fasta." [Tafsir 'Ayashi, vol. 1, s. 43]

Då fastan blir obligatorisk

Profeten(S) sade: ”Fastan blir obligatorisk för en flicka då hon får sin första menstruation (haydh) och för en pojke då han får sin första erotiska dröm (ihtilam).” [Wasael al-Shia, vol. 1, kap. villkoren för puberteten, s. 6]

Paradiset har en dörr

Profeten(S) sade: ”Paradiset (jannah) har en dörr som heter Rayyan, vilken endast tar in de fastande.” [Ma’ani al-Akhbar, s. 409]

Fastan är obligatorisk

Imam Jawad(A) sade: ”Fastan är obligatorisk (wajib) för att de rika skall kunna känna av hunger och därmed hjälpa de fattiga.” [Kashf al-Ghemmah, vol. 3, s. 273]

De rika och de fattiga

Imam Sadiq(A) sade. ”Gud har beordrat fastan som en obligatorisk (wajib) gärning för att de rika och de fattiga skall bli lika med varandra.” [Wasael al-Shia, vol. 7, s. 3]

Reciterandet av en enda vers

Imam Ridha(A) sade: ”Den som reciterar en enda vers ur Guds bok (den Mäktige, den Ärorika) under månaden Ramadan, kan jämföras med en person som reciterat hela Koranen under de andra månaderna.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344]

Då en kvinna når pubertet

Profeten(S) sade: ”Då en kvinna når pubertet får inte någonting av hennes kropp, förutom ansiktet och händerna, synas framför främmande män (mahrem al-nisae).” [Sunan, vol. 2, s. 383]

Att prata (utan gränser) med en främmande

Imam Baqir(A) sade: ”Att prata (utan gränser) med en främmande kvinna (maharem al-rijal) är av Satans fällor.” [Mostadrak al Wasael, vol. 14, s. 273]

Varje kvinna som lägger parfym innan hon går ut

Profeten(S) sade: ”Varje kvinna som lägger parfym innan hon går ut, kommer att förbannas av Gud och Hans änglar tills hon kommer tillbaka hem igen.” [Gozide Kafi, vol. 5, s. 163 & Thawab al-a’mal, s. 559]

Den man som skakar hand med en främmande kvinna

Profeten(S) sade: ”Den man som skakar hand med en främmande kvinna (mahrem al-rijal) kommer i domedagen (qiyamah) att ha sina händer knutna över nacken. Sedan kommer ordern att hämta honom till helvetet (jahanam) (ifall han inte har gjort en uppriktig…

Om en man skämtar med en främmande kvinna

Profeten(S) sade: ”Om en man skämtar med en främmande kvinna (mahrem al-rijal) kommer han att för varje ord som han har sagt som skoj att bli fängslad i tusen år (ifall han inte har gjort en uppriktig ånger  (tawbah) i…

Den man som tittar på en främmande kvinna med lustfyllda blickar

Profeten(S) sade: ”Den man som tittar på en främmande kvinna (mahrem al-rijal) med lustfyllda blickar, bestraffar Gud i domedagen (qiyamah) genom att låta hans ögon bli fulla av eldpilar medan andra människors gärningar (a’mal) redovisas. Sedan kommer ordern att han…

Att titta på främmande kvinnor är som att kasta en pil

Imam Sadiq(A) sade (till männen): ”Att titta på främmande kvinnor (mahrem al-rijal) är som att kasta en av Satans giftiga pilar. Det händer ofta att en titt orsakar en livslång ånger och leder till komplikationer.” [Thawab al-a’mal, s. 569]

Med den hijab som du fastställer för din fru

Imam Ali(A) sade till Imam Hassan(A): “Med den hijab som du fastställer för din fru (att bära) undviker du henne att falla ner i synder och i det som är otillåtet, eftersom Hijab skapar mer stabilitet hos henne.” [Bihar al-Anwar,…

Att titta på en främmande kvinnas hår

Imam Ridha(A) sade: ”Att titta på en främmande kvinnas (mahrem al-rijal) hår är otillåtet, ty det stimulerar lusten (shahwa) och orsakar sedefördärv (fisad).” [Bihar al-Anwar, vol. 104, s. 91]

På domedagen är alla ögon tårfyllda

Profeten(S) sade: “På domedagen (qiyamah) är alla ögon tårfyllda förutom de ögon som har gråtit av kyskhet (ifah), undvikit att titta på obehöriga och varit vakna för Guds skull under nätterna; i detta liv.” [Bihar al-Anwar, vol. 104, s. 31-42]

Håll den islamiska gränsen

Profeten(S) sade: ”Håll den islamiska gränsen i kvinnors och mäns relationer inom samhället. Ty om ni inte följer denna logiska gräns i era kontakter kommer samhället att drabbas av en smärtsam plåga som inte kan botas.” [Beheshte javanan, s. 468]

Relationer (utan gränser)

Imam Ali(A) sade: ”Relationer (utan gränser) mellan främmande män och kvinnor orsakar förekommandet av gissel (’azab) samt att hjärtan spåras ur.” [Bihar al-Anwar, vol. 74,s. 291]

  • 1
  • 2

Den lärdes bläck

Profeten(S) sade: ”I jämförelse med en martyrs blod, väger den lärdes bläck tyngre.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 51]

En kamp mot hjälplöshet

Imam Ali(A) sade: ”Den mest hjälplösa är den som är hjälplös när det handlar om att reformera sig själv.” [Qurrar al-hekam, vol. 1, s. 196]

Kontroll

Imam Ali(A) sade: ”Ta över kontrollen av ditt jag, genom regelbunden kamp.” [Qurrar al-hekam, vol. 1, s. 131]

Den som dör i Guds väg

Imam Sadiq(A) sade: "Den som dör i Guds väg (som en martyr (shahid)) kommer inte få några av sina synder räknade av Gud (alla hans synder kommer att förlåtas)." [Furu al-Kafi, vol. 5, s. 54]

Ingen droppe (blod)

Den Heliga Profeten(S) sade: "Ingen droppe (blod) är mer älskad av Allah(SWT), den Allsmäktige och Ärorika, än den droppe blod som faller i Guds väg." [Wasael al-Shia, vol. 15, s. 14]

Var i Jihad med ditt jag

Imam Sadiq(A) sade: ”Var i Jihad med ditt jag (nafs) och rädda det från de sataniska begären.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 315]

Kvinnas Jihad

Imam Kadhim(A) sade: ”Kvinnas Jihad (heligt krig) är att vårda sin man på ett bra sätt.” [Al-Kafi, vol. 2, s. 60]

Lika mycket andligt värde

Imam Baqir(A) sade: ”Ingen förträfflighet kan ha lika mycket andligt värde som Jihad (helig krig), och ingen Jihad kan vara som Jihad för besegring av den ondskefulla lusten (shahwah).” [Mostadrak, vol. 2, s. 271]

Konsekvensen av att acceptera förtryck

Profeten Mohammad(S) sade: ”Den som blir vittne till att en förtryckande ledare tillåter det som Gud har förbjudit, bryter mot Guds löften, opponerar sig mot Profetens(S) traditioner och agerar orättvist och förtryckande bland människorna. Den som inte, genom ord såväl…

Ni måste förvisso uppmuntra

Profeten Mohammad(S) sade: "Ni måste förvisso uppmuntra det goda (amr bi al-ma’ruf) och förbjuda det onda (nahy ’an al-monkar); annars kommer missdådarna att härska över er så att även om de goda bland er ber sina böner, kommer deras böner…

De bland min Ummah som memoriserar 40 hadither

Den Heliga Profeten(S) sade: "De bland mitt Ummah som memoriserar 40 traditioner bland de som människorna behöver för deras religiösa liv (att propagera och instruera), kommer Allah(SWT) att uppresa honom från de döda som en jurist på Återuppståndelsens dag (qiyamah)."…

Den kloka människan lär sig

Imam Ali(A) sade: ”Den kloka människan lär sig artigheten (adab) genom råd och visdom (hikmah) men djuret lyder inte utan att få slag.” [Nahj ol-Balagha, tal 31]

En religiös plan

Imam Baqir(A) sade: ”Elände till dem som inte har lagt påbjudandet av det lagliga (amr bi al-ma’ruf) och förbjudandet av de syndiga gärningarna (nahy ’an al-monkar) i sin religiösa plan.” [Wasael al-Shia, vol. 11, s. 393]

För att mitt ummah skall leva lyckliga

Profeten(S) sade: ”Så länge mitt ummah håller på att påbjuda andra till det lagliga (amr bi al-ma’ruf) och förjuder de syndiga handlingarna (nahy ’an al-monkar) samt stödjer varandra i goda gärningar (a’mal), skall de leva lyckliga.” [Tazhib, vol. 2, s….

Visdom och råd påverkar

Imam Hadi(A) sade: ”Visdom och råd påverkar inte ruttna institutioner.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 369]

Om en klok och medlidande person

Profeten(S) sade: ”Om en klok och medlidande person gav dig ett råd, acceptera den du också.” [Al-Bihar, vol. 77, s. 173]