Imam Baqir(A) sade: "Bönen är religionens grund och pelare." [Wasael al-Shia, vol. 2, s. 17]