Profeten(S) sade: ”En timmes reflektion är bättre än sextio års dyrkan.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 29]