Imam Ridha(A) sade: ”Den som reciterar en enda vers ur Guds bok (den Mäktige, den Ärorika) under månaden Ramadan, kan jämföras med en person som reciterat hela Koranen under de andra månaderna.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344]