Raden av änglar i skyn

Den Heliga Profeten(S) sade: "Raden av mina efterföljare i samlingsbönen(salat al-jama’ah) på jorden är som raden av änglar i skyn; och en enhet (rak'ah) av böner i samling är lika med 24 enheter (rak'ah) och varje enhet (rak'ah) hos Allah(SWT), den Allsmäktige och Ärorika, är mer älskad än 40 år av dyrkan. Således kommer det på Rättvisans Dag när Allah(SWT) samlar alla människor från början till slut för Räkenskap, så kommer det inte finnas någon troende (mo’men) som har närvarit vid samlingsbönen (salat al-jama’ah) som Allah(SWT) inte kommer att minska smärtan vid Räkenskapens Dag (qiyamah) och efter det kommer man få höra att man skall gå in i Himlen." [Bihar al-Anwar, vol. 88, s. 6]