Räcker inte bara Koranen?

Fråga: 
Varför räcker inte Allahs ord Koranen som rättesnöre?Varför alla dessa Hadither?

Svar:
Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh!

Kära besökare och broder/syster,

som vi har redogjort i introduktionstexten på sidan så är självklart Koranen det främsta regelverket för oss, men liksom exemplet med bönen så är inte allt angivet till minsta detalj i den heliga Koranen utan kunskapen om en hel del har givits av Gud till Profeten för att förmedla det till oss människor. Dessutom – som det också nämnts i texten – har Gud själv i Koranen sagt "Och han talar inte av egen drift- nej, [det är] uppenbarelsens ord" (53:3-4) alltså från Gud. Vi kan härmed också tillägga att ett av kriterierna för att en hadith ska räknas som autentiskt och äkta är att dess budskap inte strider mot eller skiljer sig från Koranens; alltså mäter man alltid hadithen mot Koranen för att se om den "håller måttet" så att säga!!

Må Gud vägleda oss alla enshaAllah!!