Imam Sadiq(A) sade: ”Paradisets invånare har egentligen fyra tecken: ett glatt ansikte, ett mjukt språk, ett gott hjärta och en givande hand.” [Taraef al-hekam, vol. 2, s. 358]