Profeten(S) sade: ”Paradiset (jannah) har en dörr som heter Rayyan, vilken endast tar in de fastande.” [Ma’ani al-Akhbar, s. 409]