Profeten(S) sade: ”Påbörja och avsluta din mat med att äta salt, vilket botar sjuttio sjukdomar.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 11]