Imam Ali(A) sade: "Om människan förstod sin död och med vilken hastighet den kommer mot honom, skulle han sannerligen avsky den här världen (donya) och dess förhoppningar." [Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 166]