Profeten(S) sade: ”Om Guds tjänare visste vad Ramadan betydde, så skulle de önska ha Ramadan hela året.” [Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 346]