Imam Ali(A) sade: ”Om Guds tillbedjare (’abd ulllah) visste vilken barmhärtighet (rahmah) som innefattar dem, skulle de aldrig resa sig upp från sitt nedfallande (sojud).”  [Qurrar al-hekam, s. 205]