Imam Ali(A) berättar att Profeten(S) sade: "Om endast en dag av denna värld återstår kommer Gud, att från min familj, resa upp en man som kommer att fylla denna jord med rättvisa (adl) efter att den fyllts med förtryck (tholm).” [Sunan av Abu Dawud, "The Promised Deliverer", bok 36, nr 4270]