Profeten(S) sade: ”Om en klok och medlidande person gav dig ett råd, acceptera den du också.” [Al-Bihar, vol. 77, s. 173]